Acte pentru copii necesare la depunerea dosarului în vederea încadrării într-un grad de handicap 
Cerere tip pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap
Certificat medical - tip A5
Factorii de mediu
Fișa medicală sintetică
Fișa psihologică
Fișa psihopedagogică
Acte necesare în vederea eliberării atestatului de familie/persoană aptă să adopte
Cerere eliberare atestat