PREZENTARE GENERALĂ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 21.12.2004, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj are sediul în municipiul Zalău, str. Unirii nr. 20, judeţul Sălaj.