Date contact:
Localitatea Boghiș, str. Principală, Nr. 116
Telefon / Fax: 0260-623712
E-mail: cia_boghis@yahoo.com
Șef centru: Kincses Ghizela
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Boghiş
Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Boghiş” este de a asigura: Găzduire, îngrijire, asistenţă socială şi medicală, precum şi consiliere psihologică şi promovarea relaţiilor sociale, persoanelor adulte cu handicap pe perioadă nedeterminată.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap – Boghiş” sunt:

 •  Persoane adulte cu handicap de pe raza judeţului Sălaj, aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Acte necesare:

 • Cerere de admitere;
 • Copie documente de identitate;
 • Adeverinţă medicală şi rezultate de laborator, alte acte medicale;
 • Anchetă socială elaborată pe formular tipizat;
 • Cupon de pensie (unde este cazul);
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap şi planul individual de recuperare emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap.
 • Decizia admiterii în Centru emisă de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de intrare în centru sunt:

 • Persoane adulte aflate în  situaţii de urgenţă;
 • Au domiciliul pe raza teritorial-administrativă a judeţului Sălaj;
 • Persoane cu dizabilităţi;
 • Persoane dependente de servicii sociale şi medicale;

Contractul de furnizare a serviciului este întocmit la internare şi semnat de furnizorul de serviciu cât şi de beneficiar, aducându-i-se cu această ocazie la cunoştinţă în ce constau serviciile acordate;
Contribuţia beneficiarului de servicii se stabileşte prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean, dar nu mai mult de suma stabilită de Lege;
Contribuţia este achitată conform unui Angajament de plată încheiat la intrare în unitate între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi furnizorul de servicii.
(3) Condiţiile de încetare a serviciilor sunt:

 • În cazul în care beneficiarul încalcă termenii stipulaţi în contract, neachitându-şi contribuţia
 • În cazul reintegrării în familie
 • În cazul unui transfer la altă instituţie de ocrotire
 • În cazul unui deces
 • În cazul în care nu respectă prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare