Date contact:
Localitatea Ileanda, str. Gării, Nr. 1
Telefon / Fax: 0260-648958
E-mail: csm_ileanda@yahoo.com
Șef centru: Kulcsar Tiberiu
Centrul de Asistenţă Medico-Social Ileanda
Scopul serviciului social ““Centrul de Asistenţă Medico-Social Ileanda”” este de acordarea de servicii medicale, servicii de găzduire şi îngrijire temporară şi servicii sociale (suport emoţional şi consiliere socială), persoanelor cu nevoi medico-sociale.
Persoanele care beneficiază de serviciile unităţii sunt persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale, de a-şi dezvolta propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială.
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de Asistenţă Medico-Social Ileanda” sunt persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care după caz necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială:

 • Nu are familie sau nu se află în întreţinerea uneia sau unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii
 • Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare
 • Nu se poate gospodării singură sau necesită îngrijire specializată
 • Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
 • Se află în imposibilitatea de a-şi efectua tratamentul la domiciliu din lipsă de cadre medicale în localitate sau distanţă prea mare până la punctul de tratament.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru
Actele necesare:

 • Act de identitate
 • Cupon de pensie/şomaj sau adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat sau de beneficiar al ajutorului social
 • Grila de evaluare medico-socială completată de referentul social de la primărie de pe raza căreia respectiva persoană îşi are domiciliul şi de medicul de familie sau de unităţile sanitare cu pături
 • Biletul de trimitere de la medicul de familie
 • Card de sănătate

Accesul unei persoane în unitate se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 • Necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu
 • Nu se poate gospodări singură
 • Este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale
 • Nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii

Decizia de admitere/respingere:

 • Medicul primar, asistentul medical şef şi asistentul social ţinând cont de evaluarea medico-socială efectuată în prealabil, conform grilei de evaluare medico-socială aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi în limita locurilor şi a resurselor financiare disponibile, iau decizia admiterii/respingerii accesului la serviciile unităţii.
 • Decizia admiterii/respingerii la serviciile CAMS Ileanda este verificată şi avizată de directorul unităţii.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor Centrului de Asistenţă Medico-Social Ileanda
Încetarea serviciilor CAMS Ileanda se face în următoarele situaţii:

 • Starea de sănătate fizică, psihică sau socială s-a a îmbunătăţit
 • La cererea beneficiarilor sau a aparţinătorilor
 • În situaţii excepţionale, atunci când unitatea trece printr-un proces de renovare sau de restructurare a serviciilor
 • În caz de deces (în această situaţie se va asigura protecţia emoţională a celorlalte persoane asistate prin izolarea trupului persoanei decedate, iar trupul neînsufleţit va fi tratat cu demnitate şi vor fi asigurate îngrijirile necesare
 • În lipsa resurselor financiare, materiale sau umane necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii unităţii.

La încetarea acordării serviciilor CAMS Ileanda, se v-a întocmi pentru fiecare persoană asistată un bilet de externare în care se precizează: data externării, motivele, un scurt istoric asupra rezidenţei în centru şi locaţia în care se mută persoana asistată (locuinţa proprie, centru pentru vârstnici etc).