ATRIBUTII:
Comisiea de evaluare a persoanelor cu adulte cu handicap (CEPAH)–adulti este organizata ca organ de specialitate in subordinea Consiliului Județean Sălaj. Scopul  comisiei consta in evaluarea  si incadrarea  in grad de handicap a persoanelor adulte. Aceasta se intruneste odata pe saptamana( in zilele de miercuri).
C.E.P.A.H. – are conform H .G.430/2008 următoarele tribuțtii  principale:

 • stabileste incadrarea in grad de handicap si dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap,capacitatea de munca;
 • stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap,in conditiile legii ;
 • reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti,incadrarea in grad de handicap,orientarea profesionala si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
 • revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita in conditiile legii ,daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
 • informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;
 • promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le inteprinde;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;
 • colaboreaza cu celelate comisii ale judetului si sectoarelor municipiului Bucuresti, cu spitalele , medicii de familie, Casele de Pensii, Administratiile financiare, alte organe ale administratiei care au ca obiect de activitate protectia persoanelor cu handicap.

Activitatea  de  Secretariat comisiei
Lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare sunt asigurate de un secretariat care are urmatoarele atributii:

 • pregateste dosarele privind incadrarea intro categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap
 • intocmeste si inainteaza dosarele  C.E.P.H.A.
 • redacteaza si completeaza certificatele de incadrare intro categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala
 • inainteaza in vederea semnarii certificatele de incadrare intro categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala
 • tine evidenta cazurilor prin Registrele speciale din cadrul secretariatului
 • monitorizeaza cazurile aflate in evidenta secretariatului
 • inainteaza contestatiile impreuna cu dosarul la Comisia superioara
 • colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Salaj
 • indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea institutii in limita competentelor legale

Au acces la C.E.P.A.H. toate persoanele adulte domiciliate pe raza judetului Sălaj.
Acte emise de comisie:

 • certificat de incadrare in grad de handicap;
 • program individual de reabilitare si integrare sociala.