MISIUNEA DGASPC

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Salaj a fost înfiinţată începând cu data de 01.01.2005, prin comasarea a două instituţii de interes judeţean şi anume Direcţia Generala pentru Protecţia  Drepturilor Copilului cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului alfat in dificultate, respectiv Direcţia de Asistenţa  Socială, cu atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice.

În consecință Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj are ca misiune promovarea şi respectarea drepturilor copilului, protecția familiei şi sprijinirea grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabiltăţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei domestice, etc.)