• Supervizează modul în care este asigurată securitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în dificultate, în instituţii de tip rezidenţial ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • Supervizează respectarea drepturilor persoanelor adulte rezidente precum şi modul de implementare şi respectare a standardelor de calitate din instituţii (condiţii de locuit, igienă, alimentare, activităţi, etc.);
 • Evaluează persoanele cu handicap sau persoanele vârstnice, orice persoană aflată în dificultate şi aproba accesul acestora la formă de protective rezidenţială; asigură preluarea în regim de urgenţă, evaluarea, consilierea şi orientarea persoanelor în situaţii de abuz, neglijare şi trafic;
 • Supervizează modul în care se realizează managementul centrelor de tip rezidenţial ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • Supervizează modul de organizare a activităţilor de recuperare, reabilitare precum şi a tuturor acestor tipuri de activităţi din cadrul centrelor de tip rezidenţial pentru adulţi cu handicap sau pentru persoane vârstnice, verificând concordanţa dintre evaluarea nevoilor beneficiarilor şi planul individualizat de servicii;
 • Monitorizează şi supervizează modul de asigurare a bazei materiale necesare furnizării serviciilor din cadrul centrelor rezidenţiale;
 • Reevaluează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie persoanele adulte cu handicap sau persoanele vârstnice în dificultate din instituţii şi din baza de date (care cuprinde dosarele în aşteptare în vederea admiterii într-o instituţie de tip rezidenţial);
 • Identifică – prin colaborare cu Serviciile Publice de Asistenţă Socială locale posibilităţile de reintegrare în familie sau comunitate precum şi alternative la instituţionalizare pentru persoanele adulte aflate în dificultate;
 • Sprijină personalul centrelor rezidenţiale în vederea pregătirii continue, a specializării pentru creşterea calităţii serviciilor furnizate precum şi oferirea de consultanţă specialiştilor în probleme de legislaţie specifică, metode şi tehnici de lucru în asistenţă socială;
 • Identifică împreună cu conducerea şi prin consultarea echipei pluridisciplinare din cadrul centrelor, nevoile persoanelor adulte instituţionalizate şi în conformitate cu politicile sociale stabilesc proiecte de restructurare sau creare de noi servicii, strategii de aplicare şi de implementare a proiectelor;
 • Verifică modul de funcţionare a instituţiilor rezidenţiale în condiţiile prevăzute de lege (autorizaţie de funcţionare, obţinerea avizelor necesare desfăşurării activităţilor de tip rezidenţial);
 • Realizează îndrumarea şi controlul procesului de organizare şi conducere a instituţiilor rezidenţiale;
 • Verifică modul de desfăşurare a activităţilor din instituţia rezidenţială;
 • Verifică colaborarea între membrii echipei pluridisciplinare precum şi modul de lucru al acesteia;
 • Verifică existenţa personalului calificat, disponibilitatea la perfecţionarea continuă, întâlniri cu profesionişti în domeniu, metode şi tehnici de lucru utilizate de specialiştii centrului, evidenţa scrisă a acestora, precum şi colaborarea cu specialiştii din alte instituţii;
 • Verifică modul de completare a dosarelor sociale conform standardelor de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Verifică demersurile realizate pentru menţinerea contactului cu familia sau pentru o viaţă socială cât mai normală precum şi vizitele efectuate sau primite de client;
 • Verifică accesul clientului la toate drepturile cuvenite conform legislaţiei în vigoare;
 • Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform legii.
 • Preia cererile depuse de către persoanele cu handicap sau aparţinători în vederea acordării indemnizaţiei lunare în schimbul asistentului personal, precum şi avizarea angajării;
 • Întocmeşte documentaţia cu privire la numărul de elevi şi preşcolari – beneficiari ai programului guvernamental „Lapte şi corn”;
 • Verifică modul de aplicare în unităţile şcolare a programului guvernamental „Lapte şi corn”;
 • Preia documentele necesare eliberării rovinietelor persoanelor cu handicap îndreptăţite;