• Preluarea documentelor pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  •  Întocmirea dispoziţiilor privind prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele cu handicap;
  •  Eliberarea biletelor şi a legitimaţiei de transport urban şi interurban pentru persoanele cu handicap;
  •  Eliberarea adeverinţelor solicitate de către persoanele cu handicap;
  •  Monitorizarea şi verificarea periodică a prestaţiilor sociale acordate persoanelor cu handicap;
  •  Colaborarea cu instituţiile publice de specialitate în vederea furnizării informaţiilor necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege.