• Asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap;
 • Transmite membrilor comisiei de evaluare, ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
 • Asigură convocarea şedinţelor Comisiei pentru protecţia copilului, secretariatul tehnic al acesteia, redactarea şi comunicarea hotărârilor.
 • Ține evidenţa desfăşurării şedinţelor;
 • Întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
 • Redactează hotărârilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
 • Gestionează registrul de procese verbale;
 • Gestionează registrul de contestaţii;
 • Redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
 • Transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa comisiei;
 • Transmite Hotărârile redactate către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj și părțile interesate;
 • Cooperarea cu unităţile de învăţământ, alte instituţii publice, organizaţii private existente la nivelul comunităţilor în ceea ce priveşte copiii cu dizabilităţi;