• Identifică, evaluează şi monitorizează copiii, familiile, persoanele singure, persoanele vârstnice, persoanele cu handicap, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie, care necesită măsuri speciale de protecţie şi întocmeşte dosarul social privind situaţia acestora;
  • Coordonează, sprijină şi controlează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul protecţiei sociale;
  • Monitorizează activitatea Comisiei pentru protecţia copilului Sălaj, Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi centralizează lunar/trimestrial date privitoare la activitatea acestora redactând rapoartele statistice solicitate de structurile superioare;
  • Conduce Programul de monitorizare şi tracking al activităţilor specifice protecţiei copilului.
  • Colaborează la identificarea copiilor străzii, a persoanelor adulte aflate în situaţii de risc social, la evaluarea acestora, precum şi la stabilirea unor programe individuale de intervenţie;
  • Asigură consilierea, asistenţa şi sprijinul copiilor, familiilor acestora, precum şi a persoanelor adulte aflate în situaţii de risc;
  • Identifică cazurile de trafic de copii şi persoane, de exploatare sexuală a copiilor şi adulţilor, colaborând cu alte instituţii implicate, la recuperarea victimelor;
  • Elaborează programe de prevenire şi combatere a violenţei domestice;
  • Identifică soluţiile posibile şi partenerii potenţiali în vederea asigurării suportului necesar tinerilor care părăsesc sistemul instituţional de protecţie în vederea integrării sociale a acestora;
  • Identifică cazurile de risc de abandon şi colaborează la elaborarea programelor optime de intervenţie în vederea prevenirii acestora;
  • Asigură prin acţiuni eficiente şi programe coerente realizarea obligaţiilor ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, din Planul naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale.