•  Centralizarea datelor cu privire la drepturile de indemnizaţii de handicap şi buget complementar;
  •  Întocmirea borderourilor cu privire la aceste drepturi şi depunerea la poştă şi unităţile bancare în vederea plăţii acestora;
  •  Redactarea mandatelor, evidenţierea şi arhivarea fiecărui dosar cu privire la aceste drepturi;
  •  Verificarea şi corelarea cu baza de date de la Casa Judeţeană de Pensii Sălaj pentru a preîntâmpina acordarea de drepturi necuvenite;
  •  Eliberarea adeverinţelor solicitate în vederea ridicării drepturilor cuvenite persoanelor decedate;
  •  Urmărirea drepturilor neridicate trimise prin mandat poştal în vederea stingerii obligaţiei plăţii acestora, inclusiv prin casieria unităţii.