• Asigură baza informaţională permanentă referitoare la existenţa, eligibilitatea, obiectivele, condiţiile şi termenele de desfăşurare a programelor de granturi active;
  • Analizează propunerile care privesc dezvoltarea sau îmbunătăţirea reţelei de servicii sociale;
  • Sprijină şi îndrumă serviciile sociale din teritoriu în elaborarea de programe de dezvoltare;
  • Identifică şi evaluează nevoile de dezvoltare şi diversificare a sistemului de servicii sociale);
  • Identifică potenţialii parteneri de proiecte;
  • Elaborează proiectele strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul protecţiei sociale a copilului şi persoanei adulte;
  •  Urmăreşte implementarea strategiilor;
  • Identifică programele de finanţare sau cofinanţare lansate în domeniu, în funcţie de nevoile sociale identificate în teritoriu, evaluează proiecte sociale.
  • Analizează documentele primite spre prelucrare din punct de vedere al conţinutului, clarităţii datelor şi al respectării termenelor de predare a acestora;
  • Stabileşte ordinea de prelucrare a datelor în concordanţă cu termenele de predare a lucrărilor;
  • Face propuneri de dotare cu maşini şi echipamente de calcul în funcţie de volumul de activitate, de complexitate şi termenele la care trebuie realizate lucrările.